Hỗ trợ trong giờ làm việc 0235.3861367 – 0235.3863531
Thời gian làm việc Thứ 2 - Thứ 6 07:00 - 17:00

DIC Hội An

NHÀ THẦU UY TÍN - CHẤT LƯỢNG

Hình Thức Khen Thưởng


TT

 

Hình thức khen thưởng

Cơ quan khen tặng

Năm

1

Cờ đơn vị đạt chất lượng cao công trình sản phẩm xây dựng Việt Nam

Bộ Xây dựng – Công đoàn ngành xây dựng

2001

2

Cờ đơn vị đạt chất lượng cao công trình sản phẩm xây dựng Việt Nam

Bộ Xây dựng – Công đoàn ngành xây dựng

2002

3

Cờ đơn vị đạt chất lượng cao công trình sản phẩm xây dựng Việt Nam

Bộ Xây dựng – Công đoàn ngành xây dựng

2006

4

Cờ thi đua xuất sắc

Bộ Xây dựng

2007

5

Cờ thi đua xuất sắc

Bộ Xây dựng

2009

6

Bằng khen Ban chỉ đạo cơ sở công trình, sản phẩm chất lượng cao – đã đạt thành tích tốt trong cuộc vận động “ Đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm xây dựng”

Bộ Xây dựng – Công đoàn ngành xây dựng

2006

7

Bằng khen công ty đã có thành tích chấp hành tốt chính sách thuế

Bộ Tài chính

2005

8

Bằng khen công ty đã có thành tích chấp hành tốt chính sách thuế

Bộ Tài chính

2006

9

Bằng khen công ty đã có thành tích chấp hành tốt chính sách thuế

Bộ Tài chính

2007

10

Bằng khen công ty đã có thành tích chấp hành tốt chính sách thuế

Bộ Tài chính

2008

11

Bằng khen công ty đã có thành tích chấp hành tốt chính sách thuế

Bộ Tài chính

2009

12

Tập thể lao động xuất sắc

 

2005 -2009

13

Bằng khen đã có thành tích thi công công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng kỹ mỹ thuật

UBND tỉnh Quảng Nam

2009

Mục Liên Quan:

  • Giới Thiệu Chung
  • Sơ Đồ Tổ Chức
  • Tổ Chức Nhân Sự
  • Hình Thức Khen Thưởng
  • Liên Kết Web
  • Hình Ảnh Công Ty