Hỗ trợ trong giờ làm việc 0235.3861367 – 0235.3863531
Thời gian làm việc Thứ 2 - Thứ 6 07:00 - 17:00

DIC Hội An

NHÀ THẦU UY TÍN - CHẤT LƯỢNG


CBTT_Bất Thường

Báo cáo tình hình quản trị năm 2022 - File công bố thông tin

2023-01-05 17:40:05

Báo cáo tình hình quản trị năm 2022 - File công bố thông tin 

Danh sách cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2022

2023-01-05 17:39:35

Danh sách cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2022

Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

2022-12-09 21:45:07

Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của VSD

2022-08-26 21:36:45

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của VSD

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hưởng cổ tức năm 2021

2022-08-19 21:14:38

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hưởng cổ tức năm 2021

Công báo thông tin hợp đồng soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

2022-06-01 21:50:25

Công báo thông tin hợp đồng soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

New layer...

Quyết định thành lập chi nhánh - Nhà máy gạch

2022-05-26 16:24:53

Quyết định thành lập chi nhánh - Nhà máy gạch

Báo cáo thường niên năm 2021

2022-04-06 00:00:00

Báo cáo thường niên năm 2021

Công bố thông tin bất thường về việc phát hành lại Báo cáo tài chính đã kiểm toán kết thúc năm 2021

2022-04-05 16:40:00

Công bố thông tin bất thường về việc phát hành lại Báo cáo tài chính đã kiểm toán kết thúc năm 2021

Điều lệ công ty

2021-04-27 00:00:00

Điều lệ công ty

Bảng cung cấp thông tin của Trưởng ban kiểm soát - Phạm Thị Thanh Tâm

2021-04-27 00:00:00

Bảng cung cấp thông tin của Trưởng ban kiểm soát - Phạm Thị Thanh Tâm 

Điều lệ công ty

2021-12-27 00:21:57