Hỗ trợ trong giờ làm việc 0235.3861367 – 0235.3863531
Thời gian làm việc Thứ 2 - Thứ 6 07:00 - 17:00

DIC Hội An

NHÀ THẦU UY TÍN - CHẤT LƯỢNG

Đội ngũ công nhân kỹ thuật

Số

Công nhân

Số

Bậc thợ

TT

theo nghề

lượng

2/3

3/3

2/7

3/7

4/7

5/7

6/7

7/7

1

Lái xe con

4

 

2

 

 

 

 

 

 

2

Lái xe tải

10

3

7

 

 

 

 

 

 

3

Lái xe lu

5

3

2

 

 

 

 

 

 

4

Lái xe xúc

6

3

3

 

 

 

 

 

 

5

Lái xe ủi

7

4

3

 

 

 

 

 

 

6

Thợ mộc

189

 

 

26

40

70

30

15

8

7

Thợ nề

345

 

 

80

75

100

40

30

20

8

Thợ sắt

72

 

 

25

15

20

7

5

 

9

Thợ bê tông

75

 

 

5

10

40

10

10

 

10

Thợ  gò hàn

30

 

 

5

9

8

6

2

 

11

Thợ điện nước

59

 

 

20

18

9

7

5

 

 

Tổng cộng

800

13

17

161

167

247

100

67

28


Mục Liên Quan:

  • Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Quy Mô Năng Lực
  • Thiết Bị Thi Công
  • Đội ngũ công nhân kỹ thuật
  • Cán bộ chuyên môn kỹ thuật