Hỗ trợ trong giờ làm việc 0235.3861367 – 0235.3863531
Thời gian làm việc Thứ 2 - Thứ 6 07:00 - 17:00

DIC Hội An

NHÀ THẦU UY TÍN - CHẤT LƯỢNG

Tổ Chức Nhân Sự

Tổ Chức Nhân Sự (mới)

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An
Development Investment Construction Hoi An Joint Stock Company

 * Hội đồng quản trị:   Ông Trần Đình Lợi                   - Chủ tịch HĐQT

                                 Ông Trần Văn Việt                   - Phó chủ tịch HĐQT

                                 Ông Trần Đình Danh                - Thành viên HĐQT

                                 Ông  Hồ Hải Bắc                       - Thành viên HĐQT   

                                 Ông Trần Minh Toàn                - Thành viên HĐQT

  * Ban kiểm soát :      Bà   Phạm Thị Thanh Tâm       - Trưởng ban 

                                 Ông  Trần Văn Sơn      - Thành viên 

                                 Ông  Trần Đình Dũng               - Thành viên

* Tổng giám đốc : Ông Trần Văn Việt

- ĐT : 0235-3917351

- Di động : 0905.119.510

* Phó tổng giám đốc :  Ông Phạm Anh Thi   

- ĐT : 0235-3917350

- Di động: 0913.478.361

* Phó tổng giám đốc :  Ông Nguyễn Hoàng Phương  

- ĐT : 0235.3861367

- Di động: 0983.930.512

* Phó tổng giám đốc :  Ông Trần Đình Huy   

- ĐT : 0235-3863531

- Di động: 0934.738.778


Phòng Kế toán 
- Trưởng phòng :Bà  Võ Hồ Quỳnh Giao

- Phó phòng       : Bà  Nguyễn Thị Thu Thảo

- Điện thoại : 0235-3863531

Phòng Kế hoạch - Đầu tư

- Trưởng phòng : Ông Trần Văn Sơn

- Phó phòng :      Ông  Đặng Quốc Trung

- Điện thoại : 0235-3917531


Phòng Kỹ thuật Thi công
-Trưởng phòng :  Ông Lê Đình Thịnh

- Phó phòng :      Bà   Lê Nguyễn Đan Thanh

- Điện thoại : 0235 3917350

* Phòng Tổ chức – Hành Chính 

- Trưởng phòng : Bà  Hồ Thị Kim Giang

- ĐT : 0235.3861367

Mục Liên Quan:

  • Giới Thiệu Chung
  • Sơ Đồ Tổ Chức
  • Tổ Chức Nhân Sự
  • Hình Thức Khen Thưởng
  • Liên Kết Web
  • Hình Ảnh Công Ty