Hỗ trợ trong giờ làm việc 0235.3861367 – 0235.3863531
Thời gian làm việc Thứ 2 - Thứ 6 07:00 - 17:00

DIC Hội An

NHÀ THẦU UY TÍN - CHẤT LƯỢNG

Ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư Khu liên hợp công nghiệp, dịch vụ, đô thị Việt - Hàn Chu Lai

Ngày đăng: 2021-12-25 03:16:45

https://baoquangnam.vn/kinh-te/thoi-su-kinh-te/201303/Ky-ket-thoa-thuan-hop-tac-dau-tu-Khu-lien-hop-cong-nghiep-dich-vu-do-thi-Viet-Han-Chu-Lai-269874/

Mục Liên Quan: