Hỗ trợ trong giờ làm việc 0235.3861367 – 0235.3863531
Thời gian làm việc Thứ 2 - Thứ 6 07:00 - 17:00

DIC Hội An

NHÀ THẦU UY TÍN - CHẤT LƯỢNG

Giấy Mời Đại Hội Cổ Đông

Ngày đăng: 2021-12-17 18:43:38

GIẤY MỜI

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG - HỘI AN

Trân trọng kính mời:
Ông, bà: ................................................………MSCĐ ....................
Ông, bà: ................................................………MSCĐ ....................
Ông, bà: ................................................………MSCĐ ....................
Ông, bà: ................................................………MSCĐ ....................
Đến dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2008.
Thời gian: 7h00 ngày 29 tháng 03 năm 2008 (Thứ 7).
Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An.
Số:  25 Hùng Vương, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam.
Trân trọng kính mờị

Mục Liên Quan: