Hỗ trợ trong giờ làm việc 0235.3861367 – 0235.3863531
Thời gian làm việc Thứ 2 - Thứ 6 07:00 - 17:00

DIC Hội An

NHÀ THẦU UY TÍN - CHẤT LƯỢNG

Hoạt Động Công Ty

Ngày đăng: 2021-12-24 15:31:04

CHI NHÁNH CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG

Giới thiệu công ty: Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng - Hội An - Chi nhánh tại Đà Nẵng 
Địa chỉ: 279 - Núi Thành - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.611556
Fax: 0511.611556

XÍ NGHIỆP XÂY LẮP VÀ KHAI THÁC NGUYÊN VẬT LIỆU

Giới thiệu công ty: Xí nghiệp xây lắp và khai thác nguyên vật liệu
Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Điện - Điện Bàn - Quảng Nam
Điện thoại : 0510.758650

NHÀ MÁY GẠCH TUYNEN ĐIỆN BÀN

Giới thiệu công ty : Nhà máy gạch Tuynen Điện Bàn
Địa chỉ: Thôn 7 Điện Tiến - Điện bàn - Quảng Nam
Điện thoại : 0510.869241
Tổng vốn đầu tư:………….đạt …………%
Công suất:...........................................................

Download

Mục Liên Quan: