Hỗ trợ trong giờ làm việc 0235.3861367 – 0235.3863531
Thời gian làm việc Thứ 2 - Thứ 6 07:00 - 17:00

DIC Hội An

NHÀ THẦU UY TÍN - CHẤT LƯỢNG

Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên năm 2023 so với Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên năm 2022

Ngày đăng: 2023-08-14 22:00:43

Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên năm 2023 so với Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên năm 2022

Download

Mục Liên Quan:

  • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của HNX
  • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách sở hữu chứng khoán của VSD
  • Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa Quý 4 năm 2020 so với Quý 4 năm 2019 - File tổng hợp
  • Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020 - File Tổng hợp
  • Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa Quý 4 năm 2020 so với Quý 4 năm 2019 - File Văn phòng
  • Danh sách cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2020