Hỗ trợ trong giờ làm việc 0235.3861367 – 0235.3863531
Thời gian làm việc Thứ 2 - Thứ 6 07:00 - 17:00

DIC Hội An

NHÀ THẦU UY TÍN - CHẤT LƯỢNG

Cán bộ chuyên môn kỹ thuật

Số

Cán bộ chuyên môn

Số

Số năm

Đã thi công các công trình

TT

kỹ thuật theo nghề

lượng

Trong nghề

(Qui mô và cấp)

1

Kỹ sư Xây dựng

3

5

7

Trên 10 năm

Trên 5 năm

Trên 3 năm

Đã thi công nhiều công trình cao tầng trong và ngoài tỉnh

2

Kiến trúc sư

3

Trên 5 năm

Tham gia thiết kế nhiều

công trình trong và

ngoài tỉnh

3

Kỹ sư Điện

1

1

Trên 5 năm

Trên 3 năm

Đã thi công nhiều

công trình trong tỉnh

4

Kỹ sư Thuỷ lợi

1

1

Trên 10 năm

Trên 5 năm

Đã thi công nhiều công

trình trong và ngoài tỉnh

5

Kỹ sư cơ khí

1

Trên 5 năm

Đã thi công nhiều công

trình trong và ngoài tỉnh

6

Kỹ sư Cầu đường

6

7

Trên 5 năm

Trên 3 năm

Đã thi công nhiều

công trình trong tỉnh

6

Kỹ sư Hoá Silicat

1

Trên 10 năm

-

7

Kỹ sư Kinh tế xây dựng

1

Trên 3 năm

Quản lý các dự án của Công ty

8

Cử nhân kinh tế

10

Trên 5 năm

-

9

Cử nhân luật

1

Trên 5 năm

-

10

Cao đẳng xây dựng

2

Trên 5 năm

Đã thi công nhiều

công trình trong tỉnh

11

Trung cấp Xây dựng

3

Trên 15 năm

Đã thi công nhiều công

trình trong và ngoài tỉnh

Mục Liên Quan:

  • Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Quy Mô Năng Lực
  • Thiết Bị Thi Công
  • Đội ngũ công nhân kỹ thuật
  • Cán bộ chuyên môn kỹ thuật