Hỗ trợ trong giờ làm việc 0235.3861367 – 0235.3863531
Thời gian làm việc Thứ 2 - Thứ 6 07:00 - 17:00

DIC Hội An

NHÀ THẦU UY TÍN - CHẤT LƯỢNG

Khách sạn Hoài Thành - Hội An

Khách sạn Hoài Thành - Hội An :
Chủ đầu tư: Khách sạn Hoài Thành
Địa điểm xây dựng : 23 Lê Hồng Phong - Hội An - Quảng Nam
Điện thoại: 0510.3861242
Fax: 0510.861135
Đạt tiêu chuẩn 5 sao, với 60 phòng ngủ
Tổng giá trị xây lắp là 25 tỉ
Thời gian thi công 18 tháng
Số lượng công nhân xây dựng: 100 công nhân

Khách sạn PALM GARDEN RESORT Hội An
Chủ đầu tư: Khách sạn PALM GARDEN RESORT
Địa điểm xây dựng : Cẩm An - Hội An - Quảng Nam
Điện thoại:
Có quy mô 400 chổ ngồi
Đạt tiêu chuẩn 5 sao, với 150 phòng ngủ
Tổng giá trị xây lắp là 120 tỉ

Khách sạn Đông An -Hội An :
Chủ đầu tư: Khách sạn Đông An
Địa điểm xây dựng : An Tân - Cẩm An - Hội An - Quảng Nam
Điện thoại: 0510927269
Fax: 0510.863887
Đạt tiêu chuẩn 4 sao, với 50 phòng ngủ
Tổng giá trị xây lắp là 25 tỉ
Thời gian thi công : 18 tháng
Số lượng công nhân xây dựng: 100 công nhân
Khách sạn Công Đoàn -Hội An :
Chủ đầu tư: Khách sạn Công Đoàn - Hội An
Địa điểm xây dựng : 50 Phan Đình Phùng - Hội An - Quảng Nam
Điện thoại: 0510.862370
Fax: 0510.861899
Đạt tiêu chuẩn 3 sao, với 40 phòng ngủ
Tổng giá trị xây lắp là 15 tỉ
Thời gian thi công 12 tháng
Số lượng công nhân xây dựng: 100 công nhân

Mục Liên Quan:

  • Trụ Sở Làm Việc Văn Phòng Đoàn ĐBQH - HĐND Tỉnh và Văn Phòng UBND Tỉnh Quảng Nam
  • Nhà máy gạch Tuynen Điện Bàn
  • Trường Trần Cao Vân - Tam Kỳ
  • Nhà Trưng Bày Gạch
  • Trường THPT Chất lượng cao
  • Văn phòng làm việc Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai - Quảng Nam
  • Khách sạn Hoài Thành - Hội An
  • Hội Trường Hội Nghị Quốc Tế
  • Chi Nhánh NHNN & PTNT HẢI CHÂU
  • Công viên Hội An