Đội ngũ công nhân kỹ thuật

Email In PDF.

Số

Công nhân

Số

Bậc thợ

TT

theo nghề

lượng

2/3

3/3

2/7

3/7

4/7

5/7

6/7

7/7

1

Lái xe con

4

 

2

 

 

 

 

 

 

2

Lái xe tải

10

3

7

 

 

 

 

 

 

3

Lái xe lu

5

3

2

 

 

 

 

 

 

4

Lái xe xúc

6

3

3

 

 

 

 

 

 

5

Lái xe ủi

7

4

3

 

 

 

 

 

 

6

Thợ mộc

189

 

 

26

40

70

30

15

8

7

Thợ nề

345

 

 

80

75

100

40

30

20

8

Thợ sắt

72

 

 

25

15

20

7

5

 

9

Thợ bê tông

75

 

 

5

10

40

10

10

 

10

Thợ  gò hàn

30

 

 

5

9

8

6

2

 

11

Thợ điện nước

59

 

 

20

18

9

7

5

 

Tổng cộng

800

13

17

161

167

247

100

67

28


Tin cũ hơn:

 

Hình Ảnh Công Ty

hinhcongty

hd2

Tỷ giá

Đăng NhậpSố Người OnLine

Hiện có 214 khách Trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến