Cán bộ chuyên môn kỹ thuật

Email In PDF.

Số

Cán bộ chuyên môn

Số

Số năm

Đã thi công các công trình

TT

kỹ thuật theo nghề

lượng

Trong nghề

(Qui mô và cấp)

1

Kỹ sư Xây dựng

3

5

7

Trên 10 năm

Trên 5 năm

Trên 3 năm

Đã thi công nhiều công trình cao tầng trong và ngoài tỉnh

2

Kiến trúc sư

3

Trên 5 năm

Tham gia thiết kế nhiều

công trình trong và

ngoài tỉnh

3

Kỹ sư Điện

1

1

Trên 5 năm

Trên 3 năm

Đã thi công nhiều

công trình trong tỉnh

4

Kỹ sư Thuỷ lợi

1

1

Trên 10 năm

Trên 5 năm

Đã thi công nhiều công

trình trong và ngoài tỉnh

5

Kỹ sư cơ khí

1

Trên 5 năm

Đã thi công nhiều công

trình trong và ngoài tỉnh

6

Kỹ sư Cầu đường

6

7

Trên 5 năm

Trên 3 năm

Đã thi công nhiều

công trình trong tỉnh

6

Kỹ sư Hoá Silicat

1

Trên 10 năm

-

7

Kỹ sư Kinh tế xây dựng

1

Trên 3 năm

Quản lý các dự án của Công ty

8

Cử nhân kinh tế

10

Trên 5 năm

-

9

Cử nhân luật

1

Trên 5 năm

-

10

Cao đẳng xây dựng

2

Trên 5 năm

Đã thi công nhiều

công trình trong tỉnh

11

Trung cấp Xây dựng

3

Trên 15 năm

Đã thi công nhiều công

trình trong và ngoài tỉnh


Tin mới hơn:

 

Hình Ảnh Công Ty

hinhcongty

hd2

Tỷ giá

Đăng NhậpSố Người OnLine

Hiện có 481 khách Trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến