Tổ Chức Nhân Sự

Email In PDF.

Tổ Chức Nhân Sự (mới)

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An
Development Investment Construction Hoi An Joint Stock Company

 * Hội đồng quản trị: Ông Trần Đình Lợi                - Chủ tịch HĐQT

                                Ông Nguyễn Phước              - Thành viên

                                Ông Nguyễn Quang Tín       - Thành viên

                                Ông Lê Văn Dũng                 - Thành viên

                                Ông Đinh Phú Lộc                 - Thành viên   

* Ban kiểm soát :     Ông Bùi Quang Sự                 - Trưởng ban

                               Ông Trần Đình Dũng              - Thành viên

                               Ông Nguyễn Hoàng Phương - Thành viên 

* Tổng giám đốc : Ông Trần Đình Lợi

 

*  Phó tổng giám đốc : Ông Nguyễn Phước

                                   Ông Phạm Anh Thi   

- Phụ trách : Kỹ thuật thi công

- ĐT : 0510-3917350

- Di động: 0913.478.361

 

* Phó tổng giám đốc : Ông Trần Văn Việt

- Phụ trách : Kế hoạch - Đầu tư

- ĐT : 0510-3917351

- Di động : 0905.119.510 


* Phòng Kế toán 
- Trưởng phòng : Ông Võ Thế Lực

- Phó phòng : Bà Võ Hồ Quỳnh Giao

- Điện thoại : 0510-3863531

 

* Phòng Kế hoạch - Đầu tư

- Trưởng phòng : Ông Trần Văn Sơn

- Phó phòng : Ông Nguyễn Hoàng Phương

- Điện thoại : 0510-3917531


* Phòng Kỹ thuật Thi công
 - Trưởng phòng : Ông Vũ Thanh Việt

- Phó phòng :      Ông Lê Đình Thịnh

- Điện thoại : 0510-917350

 

* Phòng Tổ chức - Lao động 

- Trưởng phòng : Ông Nguyễn Văn Xa

- ĐT : 0510.3861367

- Di động : 0913.420.857

 

 

 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 08 Tháng 4 2011 09:01 )  

Hình Ảnh Công Ty

hinhcongty

hd2

Tỷ giá

Đăng NhậpSố Người OnLine

Hiện có 87 khách Trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến