Tổ Chức Nhân Sự

Email In PDF.

Tổ Chức Nhân Sự (mới)

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An
Development Investment Construction Hoi An Joint Stock Company

 * Hội đồng quản trị:   Ông Trần Đình Lợi               - Chủ tịch HĐQT

                                Ông Trần Văn Việt                 - Thành viên

                                Ông Trần Minh Toàn             - Thành viên

                                Ông  Bùi Văn Sự                    - Thành viên   

  * Ban kiểm soát :     Ông  Nguyễn Trọng Nghĩa     - Trưởng ban

                                Ông  Trần Đình Dũng             - Thành viên

                                Ông  Nguyễn Hoàng Phương   - Thành viên 

*Tổng giám đốc       :  Ông Trần Đình Lợi

* Phó tổng giám đốc :  Ông Phạm Anh Thi   

- Phụ trách : Kỹ thuật thi công

- ĐT : 0235-3917350

- Di động: 0913.478.361

* Phó tổng giám đốc : Ông Trần Văn Việt

- Phụ trách : Kế hoạch - Đầu tư

- ĐT : 0235-3917351

- Di động : 0905.119.510


Phòng Kế toán 
- Trưởng phòng :Bà  Phạm Thị Thanh Tâm

- Phó phòng      : Bà  Võ Hồ Quỳnh Giao

- Phó phòng       : Bà  Nguyễn Thị Thu Thảo

- Điện thoại : 0235-3863531

Phòng Kế hoạch - Đầu tư

- Trưởng phòng : Ông Trần Văn Sơn

- Phó phòng :      Ông  Đặng Quốc Trung

- Điện thoại : 0235-3917531


Phòng Kỹ thuật Thi công
-Trưởng phòng :  Ông Lê Đình Thịnh

- Phó phòng :      Bà   Lê Nguyễn Đan Thanh

- Điện thoại : 0235 3917350

* Phòng Tổ chức – Hành Chính 

- Trưởng phòng : Ông Nguyễn Hoàng Phương

- Phó phòng:         Hồ Thị Kim Giang

- ĐT : 0235.3861367

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 30 Tháng 10 2018 10:59 )  

Hình Ảnh Công Ty

hinhcongty

hd2

Tỷ giá

Đăng NhậpSố Người OnLine

Hiện có 371 khách Trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến