Khách sạn Hoài Thành - Hội An

Email In PDF.
Khách sạn Hoài Thành - Hội An :
Chủ đầu tư: Khách sạn Hoài Thành
Địa điểm xây dựng : 23 Lê Hồng Phong - Hội An - Quảng Nam
Điện thoại: 0510.3861242
Fax: 0510.861135
Đạt tiêu chuẩn 5 sao, với 60 phòng ngủ
Tổng giá trị xây lắp là 25 tỉ
Thời gian thi công 18 tháng
Số lượng công nhân xây dựng: 100 công nhân

Khách sạn PALM GARDEN RESORT Hội An
Chủ đầu tư: Khách sạn PALM GARDEN RESORT
Địa điểm xây dựng : Cẩm An - Hội An - Quảng Nam
Điện thoại:
Có quy mô 400 chổ ngồi
Đạt tiêu chuẩn 5 sao, với 150 phòng ngủ
Tổng giá trị xây lắp là 120 tỉ

Khách sạn Đông An -Hội An :
Chủ đầu tư: Khách sạn Đông An
Địa điểm xây dựng : An Tân - Cẩm An - Hội An - Quảng Nam
Điện thoại: 0510927269
Fax: 0510.863887
Đạt tiêu chuẩn 4 sao, với 50 phòng ngủ
Tổng giá trị xây lắp là 25 tỉ
Thời gian thi công : 18 tháng
Số lượng công nhân xây dựng: 100 công nhân
Khách sạn Công Đoàn -Hội An :
Chủ đầu tư: Khách sạn Công Đoàn - Hội An
Địa điểm xây dựng : 50 Phan Đình Phùng - Hội An - Quảng Nam
Điện thoại: 0510.862370
Fax: 0510.861899
Đạt tiêu chuẩn 3 sao, với 40 phòng ngủ
Tổng giá trị xây lắp là 15 tỉ
Thời gian thi công 12 tháng
Số lượng công nhân xây dựng: 100 công nhân

 

Hình Ảnh Công Ty

hinhcongty

hd2

Tỷ giá

Đăng NhậpSố Người OnLine

Hiện có 341 khách Trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến